Spisak članova odbora

1.Služba za informisanje,
Sek.za sport i omladinu
Ljubica Savić715-7453
2.Služba za opšte poslove - Trg Nikole PašićaDušan Treskanica3216-255
3.Služba za opšte poslove – Dragoslava Jovanovića Milanka Bajić3216-353
4.Služba za opšte poslove - TiršovaSnežana Dimić2688-655
5.Služba za opšte poslove - pisarniceKatarina Kurćubić3605-795
6.Služba za opšte poslove – garažaVladimir Stojkoski063
682-216
7.Služba za opšte poslove - Ugostiteljska jedinicaGordana Živčević3216-230
8.Sek.za imovinsko-pravne poslove/ /
9.Sek.za imovinsko-pravne posloveIris Markov- Simić3309-453
10.Sek.za imovinsko-pravne posloveDragan Čakovan 715-7010
11.Gradsko pravobranilaštvoNataša Arsić Jelić360-5921
12.Sek.za saobraćajĐorđe Ljubojević3309-659
13.Sek.za urbanizamNada
Vujošević-Vesović
715-7205
14.Sek.za urbanizamSlavica Janković715-7222
15.Sek.za inspekcijske poslove/3309-452
16.Sek.za inspekcijske posloveBranka Lazić3227-000
17.Sek.za inspekcijske posloveNevenka Jakšić330-9332
18.Sek.za inspekcijske poslove,
Sek.za zaštitu životne sredine
Jovica Đelić2688-655
2688-344
19.Sek.za upravu-matičari Lozana Savić063
327-018
20.ZISGordana Belanović360-5763
21.ZIS//
22.Sek.za finansije - Poreska upravaBranka Lisica321-6167
23.Sek.za finansijeIgor Sterđević321-6143
24.Sek.za finansije
Služba za računovodsvene poslove
Branko Aleksić3216-236
25.Sek.za privredu,
Centralizovane javne nabavke,
Služba načelnika,
Sek.za kulturu
Nataša Cerović715-7394
26.Sek.za zdravstvoDušica Đulić715-7647
27.Sek.za obrazovanje i dečju zaštituDragana Glavina715-7130
28.Sek.za socijalnu zaštituZdenko Andrišić/
29.Sek.za komunalno stambene posloveMiodrag Zdravković715-7289
30.Komunalna policijaDejan Đurović063
691-579
31.Komunalna policijaDragan Tasovac063
692-415
32.Komunalna policijaMilena Dobrosavljević063
691-528
33.Komunalna policijaŽeljko Grujičić063
692-199
34.Komunalna policijaSlobodan Simeunović063
473-169
35.Sekretarijat za legalizacijuDušanka Đurić715-7553
36.Služba za komunikacije i koordinaciju odnosa sa građanimaBranka Brkljač360-5899

O nama

ORGANIZACIJA SINDIKATA GRADSKE UPRAVE GRADA BEOGRAD
sa sedištem u Beogradu, Trg Nikole Pašića br.6
koga zastupa predsednik Nevenka Jakšić
PIB 102415866, Matični broj 17602683

Kontakt

Beograd
Srbija
sindikat@beograd.gov.rs