Materijalna pomoć

Članovi Sindikalne organizacije gradske uprave Grada Beograda imaju pravo na novčanu materijalnu pomoć. Novčana pomoć isplaćuje se iz fonda sindikalnih članarina. Svi zahtevi za dodelu materijalne pomoći predaju se povereniku i oni ih overavaju da su saglasni da se isti razmatra na sednici Komisije za dodelu materijalne pomoći. Zahtev treba da sadrži i broj računa na koji se eventualno odobrena sredstva na ime materijalne pomoći imaju uplatiti. Novčana sredstva dobijena kao materijalna pomoć su bespovratna i uplaćuju se na tekući račun člana.
Predsednik Komisije za materijalnu pomoć:
ZORA ŠARENAC
tel.360 5815
Adresa: ZAVOD ZA INFORMATIKU I STATISTIKU, Tiršova br.1

Članu sindikalne organizacije pripada pomoć u slučaju:

 • rođenja deteta – 10.000 dinara
 • venčanja – 10.000 dinara
 • polaska deteta u prvi razred osnovne škole - 5.000 dinara
 • odlazak u penziju člana sindikata - 5.000 dinara

Za materijalnu pomoć po zahtevima članova sindikata, biće dodeljivana u zavisnosti od raspoloživih materijalnih sredstava sindikata, a po odluci komisije za materijalnu pomoć, i biće u rasponu od 5.000 do 20.000 dinara, za slučajeve kao što su:

 • duže ili teže bolesti člana sindikalne organizacije ili člana njegove uže porodice
 • nabavke ortopedskih pomagala i aparata za rehabilitaciju člana sindikalne organizacije ili člana njegove uže porodice
 • zdravstvene rehabilitacije člana sindikalne organizacije
 • nastanka teže invalidnosti člana sindikalne organizacije
 • ublažavanja posledica elementarnih nepogoda na neosiguranom stambenom objektu člana sindikalne organizacije
 • nabavke lekova za člana sindikalne organizacije ili člana njegove uže porodice
 • pomoć maloletnoj deci člana sindikalne organizacije za slučaj smrti člana sindikalne organizacije
 • pomoć porodici za slučaj smrti člana sindikalne organizacije ili člana njegove uže porodice (otac ili majka)

O nama

ORGANIZACIJA SINDIKATA GRADSKE UPRAVE GRADA BEOGRAD
sa sedištem u Beogradu, Trg Nikole Pašića br.6
koga zastupa predsednik Nevenka Jakšić
PIB 102415866, Matični broj 17602683

Kontakt

Beograd
Srbija
sindikat@beograd.gov.rs