Kontakt

Organizacija sindikata gradske uprave grada Beograd
Trg Nikole Pašića br. 6
Predsednik sindikata Nevenka Jakšić telefon 2751-325
e-mail adresa sindikat@beograd.gov.rs
adresa web sajta http://www.sgu.org.rs


O nama

ORGANIZACIJA SINDIKATA GRADSKE UPRAVE GRADA BEOGRAD
sa sedištem u Beogradu, Trg Nikole Pašića br.6
koga zastupa predsednik Nevenka Jakšić
PIB 102415866, Matični broj 17602683

Kontakt

Beograd
Srbija
sindikat@beograd.gov.rs