Obrasci

Kada preuzmete obrazac koji Vam treba, uz potpis Vašeg poverenika možete proslediti na sledeci mail: sindikat@beograd.gov.rs


O nama

ORGANIZACIJA SINDIKATA GRADSKE UPRAVE GRADA BEOGRAD
sa sedištem u Beogradu, Trg Nikole Pašića br.6
koga zastupa predsednik Nevenka Jakšić
PIB 102415866, Matični broj 17602683

Kontakt

Beograd
Srbija
sindikat@beograd.gov.rs