Rekreativni odmori

REKREATIVNI ODMOR RADNIKA ZA ČLANOVE SINDIKATA
U GRADSKOJ UPRAVIOrganizacija sindikata gradske uprave u saradnji sa turističkim organizacijama već godinama za svoje članove obezbeđuje sedmodnevne rekreativne odmore na moru, planini ili u nekoj od naših banja. Rekreativni odmori su besplatni, a finansiraju se iz sindikalne članarine. O tome ko ima pravo na besplatan odmor odlučuju sindikalni poverenici svakog sekretarijata ili službe, naravno uz prethodno mišljenje ostalih članova sindikata, vodeći računa da na put krenu oni kojima je odmor najpotrebniji, kao i kolege koje do sada nisu koristili tu pogodnost. Članovi našeg sindikata na put mogu povesti i članove svojih porodica plaćajući cenu u skladu sa pravilima izabrane agencije. Sindikalni poverenik svake organizacione jedinice, spisak ljudi kojima je dao rekreativni odmor, mora proslediti Nataši Cerović, od koje će dobiti overen i potpisan uput, koji zaposleni nosi u agenciju za koju se opredelio.

Ove godine, od strane odbora sindikalne organizacije, izabrano je više destinacija koje se nude članovima sindikata.

Oni radnici koji budu dobili overen uput (za besplatan odmor) sami biraju destinaciju i sami kontaktiraju izabranu agenciju.

Sindikat plaća iznos do 15.000,00 din, a razliku doplaćuje radnik.


O nama

ORGANIZACIJA SINDIKATA GRADSKE UPRAVE GRADA BEOGRAD
sa sedištem u Beogradu, Trg Nikole Pašića br.6
koga zastupa predsednik Nevenka Jakšić
PIB 102415866, Matični broj 17602683

Kontakt

Beograd
Srbija
sindikat@beograd.gov.rs